Onze certificaten

Loonbedrijf Kennes Strijbeek -Bavel is gecertificeerd voor ISO 9001, VCA*, VKL en de CO₂-Prestatieladder. Door volgens de ISO 9001 methodiek te werken zijn wij voortdurend bezig om de kwaliteit te verbeteren. Doordat wij in het bezit zijn van een VCA*-certificaat tonen wij aan dat we goed omgaan met het milieu en oog hebben voor veiligheid en gezondheid van onze werknemers.

De norm VoedselKwaliteit Loonwerk (VKL) is het kwaliteitssysteem voor de sector Agrarische Loonwerk, hiermee kunnen we aantonen dat we aan de eisen van de landbouw en handel voldoen. De norm VoedselKwaliteit Loonwerk heeft als primair doel de voedselkwaliteit te waarborgen door te voorkomen dat activiteiten die loonbedrijven uitvoeren, schade kunnen toebrengen.

In het kader van maatschappelijk verantwoord ondernemen en duurzaamheid staat CO₂-bewust handelen bij ons in het bedrijf hoog in ons vaandel.

 

Loonbedrijf Kennes is erkend intermediair. Dit wilt zeggen dat wij voldoen aan de regels die gesteld worden in de erkenningsregeling intermediairs wet voor de verplaatsing en productie van mest. De eigenaren van loonbedrijf Kennes bezitten over een diploma bedrijfsbeheer, diploma bedrijfsvoering, spuitlicentie 1, 2 & 3, Basis VCA en Vol VCA en vakdiploma binnenlands groepsgoederenvervoer.

CO2-prestatieladder

Mede door de grondige overtuiging van maximale duurzaamheid, doet VOF Kennes sinds 2020 mee aan de CO2 -prestatieladder van de Stichting Klimaatvriendelijk Aanbesteden en Ondernemen (www.skao.nl). Wij zijn gecertificeerd conform het handboek CO2-prestatieladder 3.1 trede 3.

Het doel van de ladder is bedrijven te stimuleren om de eigen CO2-uitstoot te kennen en permanent te zoeken naar nieuwe mogelijkheden om de uitstoot als gevolg van de eigen bedrijfsvoering en de eigen projecten terug te dringen. De ladder stimuleert bedrijven vervolgens om die maatregelen daadwerkelijk uit te voeren en bovendien de verworven kennis transparant te delen en samen met collega’s, kennisinstellingen, maatschappelijke partijen en overheden actief te zoeken naar mogelijkheden om de uitstoot gezamenlijk verder terug te dringen. Als u ideeën heeft, neem gerust contact met ons op: info@kennes.nl

Zie hieronder de resultaten en documentatie CO2-prestatieladder:

Loonbedrijf Kennes Keurmest Logo PNG