Loonbedrijf Kennes vloeibare mest injecteren

Mestdistributie met loonbedrijf Kennes.

Mestdistributie

Onder mestdistributie wordt verstaan het verplaatsen van vaste mest en drijfmest op korte en lange afstand. Wij zijn vooral werkzaam op korte afstand, zowel mest die getransporteerd wordt van producent naar afnemer, volgens de Minas wetgeving, of mest die op het bedrijf van de producent aangewend moet worden. Dit doen we met 2 transportanks, namelijk een 38m³ Veenhuis Transporttank en een 30m³ transporttank. 

Ook beschikken wij over een mestcontainer voor drijfmest van 40m³ die als tussenstation functioneert. 

We transporteren ook vaste mest.

Wegen en monsteren mest

Loonbedrijf Kennes beschikt over 3 mesttanks die mest wegen en monsteren. Dit zijn:

  1. Veenhuis Transporttank 38m³
  2. Veenhuis 24m³ 3-assige mesttank met bouwlandinjecteur en bandendruk-wisselsysteem.

  3. Schuitenmaker 22m³ met bouwlandinjecteur of zodenbemester met bandendruk-wisselsysteem.
We monsteren ook vaste mest.

Zodenbemesten

We beschikken over 2 Vervaet van 16m³. Ze beschikken allebei over een GPS-systeem met mogelijkheid tot sectie-afsluiting. Ze kunnen allebei ingezet worden als zodebemester.

Naast deze 2 Veraets beschikken we ook over een 22m³ Schuitenmaker zodenbemester. Deze Schuitenmaker beschikt over een uitschuifbare as (80 cm). Dit zorgt ervoor dat het gewicht op het weiland beter verdeeld worden.

Ook hebben wij een Jako enkelasser met zodenbemester.

Alle tanken en voertuigen beschikken over bandendruk-wisselsysteem.

Bouwland injector

We beschikken over 2 Vervaet van 16m³. Ze beschikken allebei over een GPS-systeem. Ze kunnen ook allebei ingezet worden als bouwlandinjector.

Naast deze 2 Veraets beschikken we ook over een 22m³ Schuitenmaker bouwlandinjector.

Ook hebben wij een Schuitenmaker 18m³ tank met bouwlandinjector. 

Alle tanken en voertuigen beschikken over bandendruk-wisselsysteem.

Pompwagen

We beschikken over een pompwagen. Hiermee pompen we mest over van de ene locatie naar de andere.

Vaste mest strooien

Wij strooien vaste mest en compost met 2 Tebbe breedstrooiers.